vlag
Portretten

Centraal Comité 'Oranjedag' Dordrecht

Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag

Organisatie

Sinds 1978 coördineert het Centraal Comité "Oranjedag" in Dordrecht alles rond (Koninginnedag), sinds de Troonsbestijging van Zijne Majesteit Koning Willem - Alexander Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Het comité is voortgekomen uit de Vereniging Oranjedag dat bijna een eeuw lang deze taak vervulde. Door de uitbreiding van de stad was het nodig de taken te herschikken.

Vandaag de dag bestaat het bestuur van het comité uit 6 vrijwilligers. Zie voor de samenstelling van het bestuur, de tab "Bestuur".

In de wijken worden door oranjeverengingen, buurthuizen, speeltuinverenigingen en andere wijkorganisaties activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Het Centraal Comité "Oranjedag" organiseert o.a. de activiteiten in de binnenstad. Voor de vele activiteiten zijn altijd vrijwilligers nodig! Meldt u aan als u op deze dag met ons de activiteiten wilt begeleiden. U bent van harte welkom!